Minnet tar form

Ellen Key-skolan, Hisings Backa

Utsmyckningsuppdrag för LF Göteborgs stad

Konsulenter: Pia Mauno och Thomas Brolin

- - - - -

Färdigställt september 2016

(ytterligare bildmaterial och text på gång)