Lämning av en spatial logik

Den sammanlagda längden
Examensutställning/Masterprogrammet/Högskolan för fotografi

Göteborgs Konsthall

2010 december

Fotografi> Karl Sanner/Jakob Sjöstedt