Jag ställer dig vid randen

juni - aug 2015,Galleri 54, Göteborg
Tillsammans med Jesper Norda