Graden av uppfyllnad

Guro Olsdotter Gjøl och Jakob Sjöstedt

Hey it´s enrico pallazzo

2010 oktober

Arbete uppfört i det gamla sockerbrukets garage vid Röda sten, Göteborg.

Läktaren är en redan befintlig del av rummet och fyller en central funktion både som just läktare, men också som scen. Ganska tidigt valde vi att fokusera på läktarens monumentala kvaliteter och hur vi skulle komma att förhålla oss till ett så tongivande arkitektoniskt element.
Utifrån upptäckten att konstruktionen inte skulle gå att demontera utan att också samtidigt förstöras, valde vi att förstärka rummets arkaiska drag. Vår konstruktion är tänkt att direkt bindas samman med den redan befintliga trappliknande konstruktionen, och på så vis även göra denna till vårt verk. Tanken är likaså att läktaren mister sin ursprungliga funktion till förmån för blott en form. En form som går att beträda och genom sin utformning möjliggör för besökaren att se rummet utifrån ett vidgat perspektiv.
Konstruktionen vi uppförde sträcker sig parallellt med läktaren men är något längre. den är byggd av likadant material och betsad i samma ebenholzsvarta kulör. Det finns en öppning som är 40 cm bred och ca: 4,5 meter lång. Den utgör en smal gång som leder besökaren fram till ett kvadratiskt utrymme på ungefär 1,5 x 1,5 meter. Framför denna en lika bred fördjupning, dock bara knappt två decimeter djup. Färgen på materialet och materialet i sig, förvandlar rummets industriella arv till någonting betydligt mörkare, näst intill rituellt, men samtidigt oerhört konkret och basalt.

Fotograf_ hendrik zeitler