>
Avslutade under hösten 2016 arbetet med utsmyckningen Minnet tar form, på nybyggda Ellen Key-skolan i Hisings Backa i Göteborg.

>
Utformade Surroundings för Bra 10´s december-upplaga i form av utställningen Dagsverke, samt formgav affisch och utskick

>
Under oktober och november arbetade jag med vad som kom att bli verket, Oceaner av tid, och som visades under en helg i Projektrummet på Konstepidemin

>
Visade under februari och mars, utställningen Manöver i dagsljus på Galleri Konstepidemin. I samband med den släpptes en publikation med samma namn, formgiven av Jon Ölmeskog och med text av Andreas Nilsson, Moderna muséet i Malmö