Utställningar, verk, publikationer

>
Urval av grupp och separatutställningar sedan 2006

2016

/ Dagsverke Bra 10, separatutställning/surroundings

/Affisch till Bra 10´s decemberupplaga 2016

/Oceaner av tid projektrummet, Konstepidemin, separatutställning

/Minnet tar form, offentlig utsmyckning, Ellen Key-skolan, Hisings Backa, Göteborg

/Manöver i dagsljus, Galleri Konstepidemin, separatutställning

/Manöver i dagsljus publikation

2015

/Jag ställer dig vid randen, Galleri 54, Göteborg
Tillsammans med Jesper Norda

/Arrangemang av villkor

/Befintligt ljus

2014

Arbetade under 2014 med projektet begränsningar av tid och rum vilket förverkligades genom konstnärsnämndens bidrag till kostnadskrävande projekt. Arbetet presenterades i form av två utställningar vilka följde på varandra.

/ Dagens dikt
Restaurang Blå huset, Konstepidemin, Göteborg

/ Att positionera en variant, Galleri Pictura, Universitetshuset, Lund
Tillsammans med Kristina Lindberg
2013

/ Act in consert
Stora teatern, Clandestinofestivalen, Göteborg
Utan titel, platsspecifik installation

2012

/ mars, Skånes Konstförening/Malmö, separatutställning

/ Liljevalchs Vårsalong, 27:e januari till 25:e mars

2011

Beskrivningar av ett rum och tingen i det/Beschreibungen eines Raumes und der Dinge darin

12:e nov - 4:e dec Düsseldorf, Plan.D.
/Tö /
tillsammans med Jonathan Jarl, Gabo Camnitzer,Guro Olsdotter Gjøl, Olle Andersson och Paula Wallmark-Nilsson

2010

Okt/ Skup Palet/Hey, it´s Enricos pallazo/ Graden av uppfyllnad, sockerbruket 20, tillsammans med Guro Olsdotter Gjøl

Maj/ 21/5 – 20/6, Galleri 54, Göteborg, Avgörande steg i utvecklingen

april/ Kimvild Showroom, Malmö, Klarheten är budskapet i dess mest bestämda form

2009

Dec/Göteborgs konsthall/ Lämning av en spatial logik, Den sammanlagda längden, grupputställning, Slututställning vid Högskolan för Fotografi´s Masterutbildning

Sep/V-art, Värnamo/Ruins of power

Juli/Röda Sten, A place by the side of the road, processbaserat installationsprojekt i markplan, samarbete med Karl Normark

Juni/Centrum för fotografi, grupputställning, Arkipelag_vol 2

April/Galleri Monitor, brandtrappan/ examensutställning Hff, Arkipelag

2008

Dec/Alingsås Konsthall/Never the same color, grupputställning, Fälla, samt Sustain och Now we are lost, samarbete tillsammans med Michael Grenmarker

Sep/Spark Gallery,Köpenhamn, Jag skriver när jag kommer fram

April/Galleri Monitor (källaren), samarbete med Michael Grenmarker, Delay, Drang, Rede

2007

Dec/Galleri Monitor, In memory of Karl-Heinz Stockhaussen – Let there be an overwhelming light, fotografi, ljud, video, projektioner

Mars/Uppåt Framåt, screening av animationen år noll

2006

Dec/Adventskalendern, Lucka 17, 1a: Långatan 6, Göteborg, analog overheadprojektion,
tillsammans med Klara Wettre

Maj/Högskolan för Fotografis Jubileums Lounge, Göteborgs Konsthall

Mars/Röda Sten, examensutställning högskolan för fotografi, År noll, datoranimation, installation

>

Utdelade stipendier
2015 Konstnärsnämndens arbetsstipendium om två år

2013 Konstnärsnämndens stöd för kostnadskrävande projekt

2012 Göteborgs Stads Kulturstipendium

2011 Iaspis, Internationellt kulturutbyte

2010 Konstnärsnämndens arbetsstipendium

2008 stiftelsen AAA

2006 Helge A x:son Johnssons stiftelse

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

>

Utbildningar

2007 – 2009 Konstnärligt masterprogram i fotografi, högskolan för fotografi, göteborgs universitet

2003 – 2006 Konstnärligt kandidatprogram i fotografi, högskolan för fotografi, göteborgs universitet